I Børnehuset kan der modtages op til 20 sårbare børn og unge i alderen 4 – 12 år ved indskrivningen, som kommer fra udsatte familier, og som i en kortere eller længerevarende periode har behov for særlig støtte.

Formålet med indsatsen er at skabe et anbringelsesforebyggende tiltag i Sønderborg Kommune, hvor børnene, de unge og deres familier støttes i nærmiljøet.

Se her hvad vi kan tilbyde: Informationspjece

Afdelingsleder: Jeanette Nielsen, Tlf. 2790 8181.